Regulamin rekolekcji/pielgrzymek

Regulamin Rekolekcji/Pielgrzymek

Organizatorem Turystycznym rekolekcji/pielgrzymki jest Gulfstream Tanker Chartering Poland sp. z o.o. numer ewidencyjny 38971

1. Uczestnikiem rekolekcji/pielgrzymki jest osoba, która w sposób właściwy dokonała zapisu w Dobrym Sklepie na www.bogwielkimmiescie.pl i uregulowała płatność za udział w rekolekcjach zakceptoawła poniższy Regulamin Rekolekcji.

2. Organizator zastrzega sobie zmian w programie rekolekcji/pielgrzymki. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach drogą mailową oraz w osobnej grupce na Facebook. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązan w stosunku do Uczestników.

3. W trakcie trwania rekolekcji/pielgrzymki uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora.

4. Uczestnik wyjeżdżający na rekolekcje zobowiązuje się do przestrzegania religijnego charakteru rekolekcji/pielgrzymki, dostosowania się do poleceń Organizatora, zachowania odpowiednej powagi w zachowaniu i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie pielgrzymkowej.

5. Za wszystkie rzeczy osobiste w szczególności paszport, dokumenty, testy COVID, Unijny Certyfikat COVID i pieniądze odpowiada sam Uczestnik.

6. Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rekolekcji/pielgrzymki.

7. Przy wyjeździe poza granicę Polski, Uczestnik odpowiada za stan i ważność swojego paszportu lub dowodu osobistego. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic a dotyczące spraw personalnych np. ważność paszportu, dowodu osobistego lub testu COVID, jeśli jest wymagany.

8. Przy wyjeździe poza granicę Polski, Organizator odpowiada za ubezpieczenia grupowe dla uczestników na podstawie dostarczonych nam danych personalnych. Uczestnik z chorobą przewlekłą, psychiczną lub nowotworową jest proszony o kontakt z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną w celu dodatkowego ubezpieczenia (wliczone w cenę pielgrzymki).

9. Uczestnik może również zgłosić swoje preferencje dot. posiłków; wegańskie, wegetarianskie lub szczególne alergie.

10. Uczestnik rekolekcji/pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.

11. Przy wyjeździe poza granicę Polski, rezerwacja jest wiążąca i nierefundowana w wypadku rezygnacji. W wypadku choroby lub nieszczęśliwych wypadków rezerwacja jest refundowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe według obowiązujących przepisów.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie moich danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, seria i numer paszportu, data ważności paszportu, nr telefonu komórkowego, adres mailowy oraz adres zamieszkania) w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji rekolekcji/pielgrzymki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). *Uwaga! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia udział w rekolekcjach/pielgrzymce.

NEWSLETTER
NEWSLETTER
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony